Analýza běhu – běhání na dobrém základě

K běhání toho není moc zapotřebí. Dvě nohy, dvě boty. Ovšem jsou to také tyto Čtyři, kteří mohou způsobit problémy. Chybné postavení nohou a nesprávná obuv představují u některých sportů muka. S profesionální analýzou pohybu si každá noha najde svoji sportovní botu, která může zabránit bolestem a přetížení.

Nic se nezdá být tak jednoduchého, než prosté vyběhnutí. Skutečně, při vyběhnutí je ještě všechno v pořádku. Ale po první, druhé hodině mohou na sebe svaly a vazy upozornit bolestí: a sice tehdy, když musí ploché, příčně ploché nohy nebo chodidla se sníženou klenbou bez jakékoliv podpory konat svou práci. Tím je, víc než je potřeba, namáháno svalstvo, které se pak rychle unaví a začne bolet.

Analýza běhu

Díky analýze běhu (např. na běžícím pásu) se videokamerou a speciálním software dá rozpoznat chybné postavení nohou a toto postavení následně vyrovnat (sportovními) vložkami.

analýza běhu

Analýza běhu je dobrá pro všechny sportovce, jak pro běžce, nordic walkery nebo turisty, tak i pro vrcholové či rekreační sportovce. Ale také “nesportovci” by mohli z analýzy profitovat, pokud mají problémy s pohybovým aparátem.

Bolesti při běhání nebo chůzi nejsou vyvolány jen chybným postavením nohy, ale příkladně i chybným postavením osy dolní končetiny a následným zešikmením pánve. Problém na chodidle může vyvolat problém v kolenu nebo kyčlích, a pokračuje dále až ke krční páteři.

Při dynamickém pohybu lze problémy lépe poznat

Dobrá analýza objasní chování celého těla při pohybu. Přitom není sledován jen hlezenní kloub, ale také osa kolena a pánev. Analýza začíná sportovní anamnézou:

  • Jaké problémy má sportovec?
  • Jak vypadá obvyklý trénink a podmínky?
  • Na kterém místě je stará sportovní obuv sešlapaná?

Na běžícím pásu bude sledováno držení těla při pohybu. Z dynamického pohybu na běžícím pásu se pozná podstatně více než ze statického pohybu. Tak se může stát, že někdo má ve vzpřímené poloze nohy lehce do “O”, což se ale při dynamickém pohybu může vyrovnat. Stejně tomu může být i obráceně, noha vstoje vypadá zcela normálně, ale při pohybu se například objeví zborcení směrem dovnitř.

Z výsledků analýzy může v případě potřeby vyplynout použití sportovní vložky. Tato vložka podepře sníženou klenbu chodidla, příčně plochou, vybočenou nebo plochou nohu, stabilizuje hlezenní kloub nebo má tlumicí a odlehčující účinky na zatížená místa nohy. Správná podložka zohlední i osu kolena a může vyrovnat mírné rozdíly v délce nohou.

Ne každý sportovec potřebuje bezpodmínečně vložky. Ale to, co potřebuje, je vhodná sportovní obuv. Díky analýze běhu lze najít pro každého sportovce optimální obuv. A vložka má nohu podepírat tam, kde to potřebuje. Videodiagnostikou můžeme ověřit správný výběr běžecké obuvi s vložkou i bez, porovnat více druhů případně značek obuvi.

A je to všechno nutné?

Nesprávná obuv napomáhá chybnému zatížení a přetížení.

Kdo od začátku sportuje s vhodnou obuví, může se vyhnout chybnému zatížení a přetížení. Nesprávná obuv může mít naproti tomu nepěkné následky. Je-li například noha s nadměrnou pronací (stočení končetiny dovnitř podle podélné osy) obuta do úplně měkké boty, dochází ke stálému chybnému zatížení a přetížení. Což může vyvolat problémy v holenní kosti nebo kolenu.

Ale také se může stát, že někdo běhá v obuvi s dobrou podpůrnou funkcí, ale vůbec to nepotřebuje. I tohle má negativní účinky. Běžec, jehož nohy se vychylují směrem ven a jsou obuty do bot, které jsou silně podepřeny na vnitřní straně, ještě více dostane své nohy do již existující chybné polohy.